כ-ל מה שנמצא פה עולה פחות מ-150 ש"ח

MADE IN ISRAEL